NSPA-AFSC İhale Duyurusu
14.06.2019

2035 yılı sonrasında NATO Havadan Erken İhbar ve Kontrol (NAEW/C) kuvvetinin yerine geçecek platformların ve teknik gereksinimlerin belirlenmesi için oluşturulan Geleceğin Gözetleme ve Kontrol Programı (Alliance Future Surveillance and Control -AFSC) proje grubu çalışmaları kapsamında, NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) tarafından açılması öngörülen “Risk Reduction / Material Feasibility” konulu ihaleye ilişkin duyuru Ek’te yer almaktadır.

 Bahse konu ihaleye katılım niyeti bulunan firmaların Ek’te yer alan ihale dokümanının “ANNEX-B Declaration of Eligibility” kısmında yer alan bilgileri 20 Haziran 2019 tarihine kadar gtuncay@ssb.gov.tr adresine göndermesi gerekmektedir.

​​