EYDEP Başvurusu Hakkında
10.06.2019

Sayın Yetkili,

Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) kapsamında değerlendirme ve destekleme faaliyetlerimiz devam etmektedir. Savunma Sanayi firmalarımızın yetkinliklerinin yerinde analiz edilmesi, firma değerlendirme süreçlerinin tüm paydaşların gereksinimlerini karşılayacak şekilde konsolide bir şekilde yürütülmesi ve ihtiyaç duyulan alanlarda firmalarımızın desteklenmesini hedefleyen EYDEP süreçlerine tüm firmalarımızın dahil olması beklenmektedir. Sanayileşme portali üyesi olmayan ve resmi başvurusu bulunmayan firmaların EYDEP değerlendirmeleri gerçekleştirilemeyecektir.

EYDEP değerlendirmesi yapılabilmesi için, Sanayileşme Portali üyesi firmalarımızın aşağıdaki formata uygun olarak düzenlenmiş başvuru yazılarını elden ya da posta yoluyla SSB’ye göndererek resmi başvuru yapmaları gerekmektedir.

Saygılarımızla.

 

“Savunma Sanayii Başkanlığı

Sanayileşme Daire Başkanlığı’na

 

Tarafınızca uygun bulunacak bir tarihte Firmamız …………………………………..’ın EYDEP (Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı) kapsamında değerlendirmesi hususunda gereğini arz ederiz.

 

Firma yetkilisi

İmza/Kaşe

Tarih

 

EYDEP Değerlendirme Planlamaları Hususunda

Firma Tam Adı:

Vergi No:

Firma yetkilisi/unvan:

İrtibat Tel:

İrtibat E-mail:

Firma adresi:…”

​​