SSB ÜRÜN KÜTÜPHANESİ ÇALIŞMASI
03.12.2019

Ülkemizin savunma ve güvenliğine ilişkin ihtiyaçların azami oranda yerli ve milli imkanlarla karşılanması hedefi istikametinde, savunma sanayii firmalarımızın yerli tasarım/üretim kapsamında sahip olduğu yeteneklerin SSB tarafından yürütülmekte olan projelerde azami oranda kullanılmasını teminen Ürün Kütüphanesi oluşturma çalışması yürütülmektedir.

Ürün Kütüphanesi’ne SSB tarafından yürütülecek olan tüm projelerin Sözleşmelerinde yer verilerek; projeleri yürüten tüm yüklenicilerin Sanayileşme Portaline üye olan firmaların ürün bilgileriyle buluşturulması ve yerli ürünlerin projelerde kullanımının azami oranda artırılmasına yönelik belirli yaptırım/teşviklerin uygulanması hedeflenmektedir.

Bu itibarla, Ürün Kütüphanesi oluşturma çalışmaları kapsamında halihazırda kayıtlı olan ürün bilgileri kayıt formatı Ürün Kütüphanesinde kullanılmaya uygun olmadığından, tasarımını ve/veya üretimini gerçekleştirmiş olduğunuz kullanılabilir seviyedeki ürünlerinizin  bilgilerinin tarafınızca yeni formatta sağlanması talep edilmektedir.

Ürünlerinizin projelerde yer alması için belirlenen yeni temel yöntemin Ürün Kütüphanesi olması sebebiyle ürün bilgilerinizi doğru ve anlaşılır şekilde girmeniz ürünlerinizin projelerde kullanım olasılığını en çok artıracak faktör olacaktır.

Ancak bilgi kirliliğinin önüne geçebilmek, zamanı verimli kullanabilmek ve Ürün Kütüphanesinin etkinliğini artırmak amacıyla tarafınızca ürün kaydı gerçekleştirilirken;

  •           Tasarım ve/veya üretim faaliyetleri firmanız tarafından yürütülen ürünlerin bilgilerine yer verilmesi,
  •           Tasarım ve/veya üretim kabiliyetleri doğrultusunda yapılabileceklerin değil, yalnızca ortaya çıkmış ürünlerin (en az prototip seviyesinde olmak şartı ile) bilgilerine yer verilmesi,
  •           Temsilcilik/Distribütörlük kapsamında tedarik edilmesi planlanan ürünlerin bilgilerine kesinlikle yer verilmemesi

hususlarının göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir.

Ürün Kütüphanesi birkaç ayda bir güncellenecek olup, henüz ürüne dönmemiş çalışmaların ürün olarak tanımlanmaması,  ürün haline ulaşmasını müteakip kaydının gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir. Yeni ürününüz, tarafınızca kaydedildikten sonra oluşturulacak ilk güncel Ürün Kütüphanesinde yer alacaktır.

Kurum/kuruluşların Sanayileşme Portaline kayıtlı ürünleri için beyan edilen bilgilerin doğru olmadığının ve/veya distribütörlüğünün yapıldığının tespit edilmesi durumunda, ilgili ürünlere ÜK’de yer verilmeyecektir.

 

Yukarıdaki hususlar gözetilmeden ve/veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan firmaların Sanayileşme Portali üyelikleri ve/veya ürün bilgileri SSB’nin kararına bağlı olarak geçici veya kalıcı şekilde silinebilecektir.

 

SSB tarafından bir ürünün silinmesi halinde, SSB tarafından uygun görülmeden, aynı kurum/kuruluş tarafından Sanayileşme Portaline tekrar kaydedildiği tespit edilirse ilgili kurum/kuruluşun Sanayileşme Portalindeki ürünleri bir yıl boyunca yayımlanacak ÜK’lerde yer almaz.

 

Oluşturulacak olan ilk versiyonda yer alacak ürünlerinizin kaydının 15 Ocak 2020’a kadar tarafınızca yapılması gerekmektedir.

​​